| Kontakt | Dokumenty | Współpraca z firmami | Projekty |

Nazwa projektu:

Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne  20.06.2010

 

 

Projekt realizowany w latach:  2010 - 2013

Uczestnicy:  uczniowie klas pierwszych technikum

Grupy: 3 wyrównawcze, 2 rozszerzone

Prowadzący:  Marta Mazurek, Urszula Otręba, Jolanta Szulc, Anita Szwec

Strona główna projektu: http://mum.univ.rzeszow.pl/

Portal e-learningowy:  http://mum.solveo.pl/